Komprofi Pawel Roszkowski realizuje projekt pt. „Termomodernizacja budynku przy ulicy Pionierow 22 w Swidnicy” dofinansowany z Funduszy Europejskich.

Celem projektu jest gleboka modernizacja energetyczna budynku przy ulicy Pionierow Ziemi Swidnickiej 22 w Swidnicy, w ramach Osi Priorytetowej nr 3 „Gospodarka niskoemisyjna”; Dzialania nr 3.2 „Efektywnosc energetyczna MSP – konkurs horyzontalny”; Schematu nr 3.2.A. „Gleboka modernizacja energetyczna obiektow, w tym wymiana lub modernizacja zrodla energii, majaca na celu zwiekszenie efektywnosci energetycznej poprzez zmniejszenie strat ciepla oraz zmniejszenie zuzycia energii elektrycznej z ewentualnym uwzglednieniem OZE (z wylaczeniem zrodel w ukladzie wysokosprawnej kogeneracji i trigeneracji)” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewodztwa Dolnoslaskiego na lata 2014 – 2020.

Zakladane efekty to:

 1. Zmniejszenie zapotrzebowania na energie o 78,95%
 2. Oszczednosc roczna kosztow energii na poziomie 91 592 zl
 3. Redukcja emitowanych zanieczyszczen w %:
  1. SO2 - 99,57%
  2. NO2 - 86,34%
  3. CO - 99,89%
  4. CO2 - 80,65%
  5. Pyl - 99,96%
  6. Sadza 100%
  7. Benzopiren - 100%
  8. Efekt ekologiczny wyrazony emisja rownowazna wynosi 37 101.01 kg/rok, tj. 99.93 %.
Calkowita wartosc projektu wynosi: 707 747,58 zl
Dofinansowanie projektu z UE wynosi 460 035,93zl