Celem projektu jest rozszerzenie zakresu działalności gospodarczej poprzez utworzenie całkowicie nowej w skali przedsiębiorstwa usługi w postaci wypożyczalni sprzętu budowlanego w celu ochrony przed skutkami pandemii Covid-19.

Założenia:

 1. Rozszerzenie zakresu działalności o nowe PKD 77.32.Z
 2. Otwarcie i prowadzenie wypożyczalni sprzętu budowlanego w posiadanym magazynie
 3. Zakup 4 szt. nowych minikoparek
 4. Zakup 3 szt. nowych przyczep do transportu minikoparek
 5. Zakup i montaż 1 kompletu paneli fotowoltaicznych
 6. Nowe 1 miejsce pracy


Wnioskodawca będzie oferował kompleksową usługę wynajmu minikoparek z przyczepą, co znacząco zwiększy atrakcyjność wypożyczalni. Efektem realizacji projektu będzie dynamiczny wzrost przedsiębiorstwa poprzez wprowadzanie na rynek nowej usługi, inwestycje w nowoczesne maszyny i urządzenia prowadzące do zwiększenia skali działalności i wzrostu zasięgu oferty firmy.
Efekty ilościowe i jakościowe:
 1. Wdrożenie 2 nowych usług i wzrost przychodów firmy
 2. Wzrost ilości środków trwałych: 8 sztuk
 3. Obniżenie rachunków za prąd i ogrzewanie
 4. 1 nowe miejsce pracy

Harmonogram:
 1. Zamówienie sprzętu
 2. Przygotowanie magazynu
 3. Realizacja działań marketingowych
 4. Uruchomienie wypożyczalni.


Lokalizacja : Wypożyczalnia zostanie uruchomiona w magazynie, który jest własnością wnioskodawcy, we wsi Kalinowice Górne 46, gm. Ziębice, przy drodze łączącej drogi wojewódzkie o nr 385 i 395, kluczowy czynnik zwiększający zasięg wypożyczalni. W gminie i powiecie nie ma takiej wypożyczalni, a obecnie jest duże zapotrzebowanie na wynajem lekkiego sprzętu. Powiat ząbkowicki posiada potencjał gospodarczy, ze względu na dobrą lokalizację oraz dobrze rozwiniętą infrastrukturę drogową, wodociągową i sanitarną. Odbiorcami projektu będzie Wnioskodawca, poszerzając katalog usług oraz inwestując w ruchome środki trwałe, jak i klienci z całego z woj. dolnośląskiego.

Dofinansowanie projektu z UE: 320.000,00 PLN